Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Turobinie

obsada

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Teresa Bęcała Stanowisko:Przewodniczący
0 1
Beata Warda Stanowisko:Z-ca Przewodniczącego
0 2
Stanisław Górny Stanowisko:Członek Komisji
0 4
Anna Mamona-Szymańska Stanowisko:Członek Komisji
0 5